Rys historyczny parafii Nienadowa Dolna

Zamiar zbudowania kościoła w Nienadowej Dolnej zrodził się  przed 1930 rokiem. Powstał Komitet Budowy, który zbierał ofiary od mieszkańców na budowę. Działkę pod budowę kościoła ufundowali hrabiowie Mycielscy  w centrum Nienadowej. Projekt kościoła wykonał inżynier architekt Marian Nikodemowicz ze Lwowa. Po zgromadzeniu materiałów budowlanych rozpoczęto budowę. 

W 1931  roku wykonano fundamenty. W dalszym ciągu zbierano ofiary i gromadzono materiał na kościół. Po wybuchu II wojny światowej budowa kościoła utkwiła w martwym punkcie na długie lata. Dopiero rok 1984 zapisał się jako przełomowy. Spontanicznie powstał nowy Komitet Budowy na czele którego stanął Adam Sztur z Nienadowej. To jemu udało się poderwać mieszkańców i zaszczepić w nich nadzieję, że tutaj może stanąć kościół. Otrzymano zgodę Kurii Biskupiej w Przemyślu na kontynuowanie budowy. 

W 1988r. wykonano ekspertyzę techniczną dotyczącą stanu technicznego fundamentów pod przyszły kościół i dokonano aktualizacji projektu konstrukcji budynku kościoła. Ekspertyzę techniczną fundamentów i aktualizację projektu wykonał dr inż. Józef Bogacz  z Rzeszowa. W tym samym roku rozpoczęto budowę murów. Prace prowadzono przeważnie społecznie. Kierownikiem budowy był Franciszek Szymański z Nienadowej.                                         

W 1989 r. biskup Stefan Moskwa– sufragan z Przemyśla poświęcił i wmurował kamień węgielny w nowo powstającej świątyni. 

31.07.1994 r. ks. Arcybiskup Józef Michalik Metropolita Przemyski dokonał poświęcenia kościoła w Nienadowej Dolnej, jako kościoła filialnego parafii Dubiecko nadając mu tytuł „Matki Bożej Nieustającej Pomocy. 

Dnia 10.08.1998 r. ks. Arcybiskup Józef Michalik Metropolita Przemyski wydał Dekret erygowania nowej parafii pw. Matki Bożej Nieustającej Pomocy w Nienadowej Dolnej- dekanat Dubiecko. Pierwszym proboszczem został ks. Franciszek Partyka. Na początku ks. Proboszcz musiał przystąpić do budowy plebanii, ponieważ tymczasowo mieszkał w wynajętym domu prywatnym. Prace posuwały się bardzo szybko i po dwóch latach po objęciu funkcji proboszcza mógł zamieszkać w nowej plebanii.      

Dnia 26.10.2000 r. na zakończenie Pierwszych Misji parafialnych ks. bp Stefan Moskwa poświęcił uroczyście budynek nowej plebanii. W między czasie trwały prace przy wykończeniu kościoła i obejścia wokół świątyni.  

19 X 2013 roku ks. Arcybiskup Józef Michalik dokonał konsekracji świątyni. 

Obecnie parafia liczy około 1200 wiernych. Działają w niej różne grupy parafialne dla dorosłych oraz dla dzieci i młodzieży. 

Co roku  organizowany jest Festyn  Rodzinny, oraz parafialne spotkanie opłatkowe, z programem artystycznym i posiłkami przygotowywanymi przez mieszkańców. Parafia jest bardzo żywa i zorganizowana co cieszy mieszkańców naszej wspólnoty parafialnej.

 

Close Menu