Wielkanoc 2022

Błogosławionych Świąt Zmartwychwstania Pańskiego..

TRIDUUM PASCHALNE

WIELKI  CZWARTEK

18:00 –  MSZA ŚWIĘTA WIECZERZY PAŃSKIEJ

19:00 – 21:00 – Adoracja w Ciemnicy dla wszystkich.


WIELKI  PIĄTEK

8:00 – 9:30 –  Róża Skrabuta Andrzeja

9:30 –  11:00 – Róża Bosak Marii

11:00- 12:30 – Róża Karpińskiej Józefy

12:30- 14:00 – Róża Szybiak Anny

14:00- 15:30 – Róża Sztur Bernadetty

15:00 –  Droga Krzyżowa

15:30 – 17:00 – Róża Kazienko Jana

18:00 – LITURGIA MĘKI PAŃSKIEJ

19:00 – 21:00 –  Adoracja przy Grobie Pańskim dla wszystkich


WIELKA  SOBOTA

8:00 – 9:30 – Róża Chruścickiego Stanisława

10:00, 11:00, 12:00 – Poświęcenie pokarmów

10:30 – 12:00 – Róża Grzegorzak Grażyny

12:00 – 13:30 – Róża Bembenek Janiny

13:30 – 15:00 – Róża Buczniak Teresy

15:00 – 16:30 – Róża Szybiak Marii

16:30 – 18:00 – Adoracja dla wszystkich

18:00 – MSZA ŚWIĘTA WIGILII PASCHALNEJ

 

Wielki Post 2022

Boże Narodzenie 2021....

ADWENT - 2021

Zapraszamy na RORATY...

Beatyfikacja - 12.09.2021r.

Czerwiec 2021...

Maj 2021...

WIELKANOC 2021

Niech Chrystus Zmartwychwstały napełnia radością, nadzieją i pokojem serca.
                             Wszystkim Szczęść Boże. Radosnego Alleluja.

NIEDZIELA PALMOWA 2021

Wielki Post 2021

"Nawracajcie się i wierzcie w Ewangelię... "

Boże Narodzenie 2020

Błogosławionych Świąt oraz wszelkiego dobra
i pomyślności w Nowym 2021 Roku.
                                                                                       ks. Franciszek Partyka

ADWENT 2020

Listopad....
Pamiętajmy o naszych bliskich zmarłych

PAŹDZIERNIK
MIESIĄC MODLITWY RÓŻAŃCOWEJ

Zapraszamy na Nabożeństwa Różańcowe

MISJE ŚWIĘTE

Program Misji Świętych

Sobota, 19 września 2020 r.

17:00 – Uroczyste rozpoczęcie misji parafialnych. Msza św. z kazaniem dla wszystkich.

Niedziela, 20 września 2020 r.

8:00 – Msza św. z kazaniem dla wszystkich.
11:00 – Msza św. z kazaniem dla wszystkich.

Poniedziałek, 21 września 2020 r.

9:00 – Msza św. z kazaniem dla wszystkich.
17:00 – Msza św. z kazaniem dla wszystkich. Po Mszy św. procesja na cmentarz i modlitwa za zmarłych (przynosimy znicze).

Wtorek, 22 września 2020 r.

9:00 – Msza św. z kazaniem dla wszystkich.
17:00 – Msza św. z kazaniem dla wszystkich. Nabożeństwo pokutne.

Środa, 23 września 2020 r.

9:00 – Msza św. z kazaniem dla wszystkich.
15:00 – 17:00 – Spowiedź św. dla wszystkich.
17:00 – Msza św. z kazaniem dla wszystkich.

Czwartek, 24 września 2020 r.

9:00 – Msza św. z kazaniem dla wszystkich.
17:00 – Msza św. z kazaniem dla małżonków.
             Odnowienie przyrzeczeń małżeńskich.

Piątek, 25 września 2020 r.

9:00 – Msza św. z kazaniem dla wszystkich.
           Nabożeństwo do Najświętszego Serca Pana Jezusa.
17:00 – Msza św. na zakończenie Misji Świętych z kazaniem dla wszystkich.
             Poświęcenie Krzyża Misyjnego i błogosławieństwo misyjne.

Modlitwa o łaski misyjne

BOŻE – Stworzycielu nieba i ziemi, Ojcze Jezusa Chrystusa i nasz Ojcze. Prosimy Cię o błogosławieństwo dla Misji Świętych.
Niech ten czas będzie dla wszystkich mieszkańców naszej Parafii darem łaski i Twojego miłosierdzia.

PANIE JEZU CHRYSTE – pełnio czasu i Królu wieków. Otwórz nasze umysły na Twoje Słowo, które do nas kierujesz, abyśmy potrafili wprowadzać je w nasze codzienne życie. Pomóż nam być świadkami Twojej miłości i przebaczenia dla tych, wśród których żyjemy.

DUCHU ŚWIĘTY – odnów ojczyznę naszą i oblicze naszej Parafii. Spraw, abyśmy byli prawdziwą wspólnotą Kościoła, mieli jedno serce i jednego ducha. Niech ten czas stanie się łaską powrotu do miłości Ojca, który nieustannie czeka na swoje dzieci.

OPATRZNOŚCI BOŻA – CZUWAJ NAD NAMI.
MATKO BOŻA NIEUSTAJĄCEJ POMOCY – PATRONKO NASZEJ PARAFII – MÓDL SIĘ ZA NAMI

Drodzy Parafianie

Zbliża się czas Misji Świętych w naszej Rodzinie Parafialnej. Jest to czas szczególny. Jest to czas łaski, w którym Pan Jezus – pragnie osobiście spotkać się z każdym z nas, by uszczęśliwić i obdarzyć potrzebnymi łaskami.

Dziś, wielu jest zagubionych, utrudzonych, zmęczonych czy chorych. Są radości i smutki, są mający się dobrze i potrzebujący. A wszystkim nam potrzeba czasu by odetchnąć, odpocząć i nabrać nowych sił do życia w pełni chrześcijańskiego. Taką możliwością zatrzymania się, zadumy i refleksji jest czas Misji Świętych. Jest to dobra sposobność by w blasku Bożej Prawdy zrobić generalny rachunek sumienia, by to, co chore – uleczyć, to co pokrzywione – wyprostować, a za wszystko dobro dobro – podziękować.

Droga Siostro i drogi Bracie
Przyjmij zaproszenie do uczestnictwa w Parafialnych Misjach Świętych. Jest to wydarzenie wyjątkowe. Będą to już 3 Misje Święte od początku istnienia naszej parafii. Pierwsze przeżywaliśmy w 2000 roku. Drugie w 2010 roku. I teraz trzecie w 2020 roku. Obecne Misje mogą być szansą – może dla wielu jedyną – by dać się prowadzić Duchowi Św. Niech nikogo z nas nie zabraknie! Polecając Was przed Panem Bogiem, proszę wszystkich o modlitwę za Misje Św., za ks. Misjonarza i za naszą Rodzinę Parafialną.

Ks. Franciszek Partyka

Czas wakacji...

Czerwiec miesiącem Serca Pana Jezusa

Najświętsze Serce Pana Jezusa – przyjdź królestwo Twoje!

Niedziela Dobrego Pasterza

Módlmy się o powołania kapłańskie i zakonne

Nowenna do Miłosierdzia Bożego

W Wielki Piątek (10.04.20r.) rozpoczęła się Nowenna do Miłosierdzia Bożego. Pan Jezus polecił Siostrze Faustynie, aby przez 9 dni odmawiała szczególne modlitwy i tym samym sprowadzała rzesze grzeszników do zdroju Jego miłosierdzia.

„ O trzeciej godzinie błagaj Mojego miłosierdzia szczególnie dla biednych grzeszników i choć przez moment zagłębiaj się w mojej męce. W tej godzinie nie odmówię duszy niczego, która mnie prosi przez moją Mękę”. (Dz. 1572)

Święto Miłosierdzia Bożego

Pan Jezus polecił obchodzić je w pierwszą niedzielę po Wielkanocy.
W tym dniu pragnie uleczyć nasze serca.

„ Pragnę, aby święto Miłosierdzia było ucieczką i schronieniem dla wszystkich dusz, szczególnie biednych grzeszników. W tym dniu wylewam całe morze łask na dusze, które się zbliżają do źródła miłosierdzia mojego”. (Dz. 699)

Zarządzenie Metropolity Przemyskiego z 25 marca 2020r.

Drodzy Kapłani, Czcigodni Diecezjanie!

W duchu odpowiedzialności za wszystkich wiernych, zarówno tych, którzy z racji na wypełnianie obowiązków zawodowych służą innym i podejmują zleconą im pracę, jak i tych, którzy ze względu na wprowadzone od 25 marca br. nowe regulacje pozostają w domach rodzinnych, zobowiązuję wszystkich kapłanów do bezwzględnego przestrzegania zasad mających na celu ograniczenie rozprzestrzeniania się epidemii. Wszystkich wiernych proszę o zrozumienie sytuacji i przestrzeganie wprowadzonych poniżej rozporządzeń.

I. MSZA ŚWIĘTA

Wobec trwającej epidemii, przedłużam do odwołania dyspensę od obowiązku niedzielnej i świąte­cznej Mszy Świętej.
Przypominam, że dyspensą objęte są osoby w podeszłym wieku, osoby z objawami infekcji (np. kaszel, katar, podwyższona temperatura, itp.), dzieci i młodzież szkolna oraz dorośli, którzy sprawują nad nimi bezpośrednią opiekę, osoby, które czują obawę przed zarażeniem oraz osoby, które nie będą mogły uczestniczyć w Eucharystii ze względu na ograniczenia państwowe. Mając na uwadze ograniczenie zgromadzeń do 5 osób, co dotyczy również uczestników Mszy świętej, zachęcam wszystkich wiernych, by wobec niemożności udziału w celebracjach liturgicz­nych oddali Panu tę wielką ofiarę, jaką przynosi brak Mszy Świętej i uczestnictwa w Stole Eucharystycznym, żyjmy w komunii ze wszystkimi, którzy także z powodu braku kapłanów nie mają przywileju codziennego uczestnictwa w Świętej Ofierze (kard. João Braz de Aviz). Złożenie tej ofiary w bieżącym roku duszpasterskim, w którym w sposób szczególny pochylamy się nad tajemnicą Eucharystii, będzie wyrazem odpo­wiedzialności za Kościół, troski o siebie i miłości bliźniego. Ufam, że obudzi to także większą tęsknotę za Eucharystią i zaowocuje w przyszłości głębszym jej przeżywaniem. Niech w ramach limitu 5 osób, we Mszy świętej uczestniczą te, które zamówiły intencję.

 

II. POGRZEBY

Obrzędy pogrzebu należy sprawować według trzeciej formy pogrzebu katolickiego tj. jedynie stacji przy grobie z wydłużeniem jej, o ile okoliczności na to pozwolą, o procesję od bramy cmentarnej. Uczestnikami może być jedynie pięciu przedstawicieli najbliższej rodziny. W obecnej sytuacji, modlitewne czuwanie przy zmarłym ogranicza się do domowej modlitwy w rodzinach. Mszę świętą żałobną z udziałem wiernych należy odprawić w innym terminie. W dniu pogrzebu, kapłan może celebrować Mszę świętą żałobną bez udziału wiernych i ciała zmarłego.

III. KOMUNIA ŚWIĘTA

Należy powstrzymywać się od wynoszenia Najświętszego Sakramentu poza świątynię, za wyjąt­kiem zanoszenia Komunii świętej w formie wiatyku. Na czas epidemii zawieszam posługę nadzwyczajnych szafarzy Komunii świętej. Posługę sakramentalną wobec osób chorych i w podesz­łym wieku ograniczam do wypadków niebezpieczeństwa śmierci. Ich samych proszę, by przyjmowali Komunię świętą duchową, a swoje choroby, cierpienia i modlitwy ofiarowali w intencji personelu medycznego i służb państwowych. Zalecenia te dotyczą także kapelanów szpitali i zakładów zamkniętych.

IV. SPOWIEDŹ

Nie rezygnujemy ze spowiedzi sakramentalnej. Ci, którzy pragną z niej korzystać, powinni umówić się na nią telefonicznie z kapłanem. Jest ona możliwa w kościołach, kaplicach i innych stosownych miejscach, z zachowaniem wszelkich środków ostrożności. Zgodnie z zaleceniami Penitencjarii Apostolskiej w obecnej sytuacji (…) podczas indywidualnego sprawowania sakramentu pojednania, należy zwracać szczególną uwagę na to, aby spowiedź odbywała się w przewietrzonym miejscu poza konfesjonałem, z zachowaniem odpowiedniego dystansu, przy użyciu masek ochronnych, zwracając absolutną uwagę na sakrament i niezbędną dyskrecję.

Warto pamiętać, że żal doskonały, płynący z miłości do Boga nad wszystko umiłowanego, wyra­żony przez wiernych w szczerej prośbie o przebaczenie (takiej, jaką penitent jest obecnie w stanie wyrazić), i któremu towarzyszy votum confessionis, czyli stanowcze postanowienie, aby jak najszybciej przystąpić do spowiedzi sakramentalnej, pozwala uzyskać im przebaczenie grzechów, nawet śmiertelnych.

Przypominam, że Kościół nie dopuszcza możliwości sprawowania sakramentu pokuty i pojedna­nia przez środki komunikacji elektronicznej takiej jak telefon, Internet itp. Stolica Apostolska nigdy nie zezwoliła na spowiedź „na odległość” (por. Denzinger, nr 1994).

V. NABOŻEŃSTWA

Wszystkie przepisy dotyczące ilości uczestników w celebracjach liturgicznych należy stosować również do nabożeństw pobożności ludowej (droga krzyżowa, gorzkie żale). Odnosi się to także do całodziennych adoracji Najświętszego Sakramentu. Możliwa jest indywidualna adoracja Pana Jezusa w tabernakulum w godzinach otwarcia świątyń.

 VI. SPOTKANIE MŁODYCH ARCHIDIECEZJI PRZEMYSKIEJ

W zaistniałej sytuacji informuję, że nie są planowane żadne zewnętrzne uroczystości, związane z przeżywaniem Spotkania Młodych w Niedzielę Palmową, zarówno w kościołach stacyjnych, jak i we własnych parafiach. Zachęcam wszystkich do duchowej łączności z Papieżem Franciszkiem i młodymi całego świata. W indywidualnej modlitwie można skorzystać z materiałów umiesz­czanych na stronie mlodziez.przemyska.pl.

 

 

VII. TRIDUUM PASCHALNE

1. Msza Krzyżma z poświęceniem świętych olejów zostanie odprawiona przez Metropolitę Przemyskiego w Bazylice Archikatedralnej w Przemyślu bez udziału kapłanów i wiernych. Dotychczasowe oleje święte należy używać do czasu ustania zagrożenia epidemicznego. Po tym okresie poświęcone w tym roku oleje będzie można odebrać w parafii archikatedralnej. Odwołuje się tradycyjne, wspólne życzenia świąteczne i towarzyszące im wręczenie odznaczeń dla osób świeckich czy godności kościelnych.

2. Zgodnie z postanowieniem Stolicy Apostolskiej, kapłani mają możliwość celebracji Mszy Wieczerzy Pańskiej wyłącznie w kościele parafialnym (z zachowaniem zasad podanych w pkt. I) lub w innym odpowiednim miejscu, ale bez udziału wiernych. Pomija się w tej liturgii procesję z Najświętszym Sakramentem do Ciemnicy, a Najświętszy Sakrament powinien być przecho­wywany w tabernakulum.                     

3. Kapłani mogą sprawować Liturgię Wielkiego Piątku wyłącznie w kościołach parafialnych, z zacho­waniem zasad podanych w pkt. I. W Modlitwie powszechnej należy dodać następujące wezwanie (po 9, a przed 10): „Módlmy się za tych, którzy cierpią z powodu pandemii na całym świecie oraz za wszystkich, którzy opiekują się nimi i walczą z chorobą, aby nie utracili nadziei.” Modlitwa w ciszy. Po niej kapłan modli się: „Boże, Twoja wola kieruje wszystkimi chwilami naszego życia, † przyjmij modlitwy, które składamy za chorych braci i siostry oraz opiekujących się nimi, aby wyprosić dla nich Twoje miłosierdzie, * i przemień naszą obawę w radosne dziękczynienie. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen”.
Na zakończenie liturgii Wielkiego Piątku przenosi się Najświętszy Sakrament do symbolicznego Grobu Pańskiego bez procesji. Istnieje możliwość indywidualnej adoracji Najświętszego Sakra­mentu z zacho­waniem przepisów dotyczących liczby uczestników tak jak podczas Mszy świętej.

4.Wielką Sobotę nie organizujemy tradycyjnego błogosławieństwa pokarmów. Proszę wiernych, aby w każdej rodzinie w poranek wielkanocny zostało przeprowadzone Błogosławieństwo stołu.
Możliwość indywidualnej adoracji Najświętszego Sakramentu przy Grobie Pańskim, z zachowa­niem przepisów dotyczących liczby uczestników, tak jak podczas Mszy świętej, może trwać do rozpoczęcia Wigilii Paschalnej, kiedy to należy ją zakończyć i nie wznawiać po zakończeniu liturgii. Przy Grobie Pańskim nie pełnią warty strażacy ani inne służby.

5. Liturgię Wigilii Paschalnej, z zachowaniem ograniczenia uczestników do 5 osób, rozpo­czynamy w prezbiterium od odmówienia przewidzianych modlitw przy paschale. Następnie nale­ży zapalić paschał (np. od świecy), jeden raz zaśpiewać słowa: „Światło Chrystusa” i przejść do Orędzia Wielkanocnego. W czasie „Liturgii chrzcielnej” należy tylko odnowić przyrzeczenia chrzciel­ne (por. Missale Romanum, s. 371, n. 55). Potem następuje „Liturgia Eucharystyczna”. Po liturgii Wigilii Paschalnej i w Niedzielę Zmartwychwstania Pańskiego nie urządzamy procesji rezurekcyjnej i nie stosujemy pokropień wodą święconą. Chrzty z uroczystości Zmartwychwsta­nia Pańskiego należy przełożyć na inny czas. Kwestię ilości osób mogących brać udział w Eucharystiach sprawowanych w Niedzielę Zmar­twych­wstania, rozstrzygną rozwiązania państwowe, które będę w tym dniu obowiązywać.

VIII. UROCZYSTOŚCI I KOMUNII ŚWIĘTEJ

W duchu odpowiedzialności za zdrowie dzieci i ich rodzin, odwołuję wszystkie uroczystości zwią­zane z I Komunią świętą, bez względu na ilość dzieci mających do niej przystąpić w poszcze­gólnych parafiach. Nowe terminy zostaną ustalone we wspólnotach parafialnych, we współpracy z rodzicami dzieci pierwszo­komunijnych, a same uroczystości będą mogły odbyć się dopiero po wznowieniu nauki w szkołach. Rodziców proszę, aby wykorzystali ten czas na lepsze przygo­towanie religijne dzieci do czekających je uroczystości. W tym trudnym dla nas wszystkich czasie, szukajmy Pana Boga i Jego mocy na modlitwie. Powierzajmy ufnie nasz los Bożej Opatrzności i módlmy się o wypełnienie woli Bożej. Nas samych i całą wspólnotę Kościoła, polecajmy wstawiennictwu Matki Bożej Jackowej, św. Walentego, św. Dobrego Łotra, św. Józefa Sebastiana Pelczara oraz bł. Jana Wojciecha Balickiego.
W dniu Zwiastowania Pańskiego z serca wszystkim błogosławię /-/

Adam Szal
Metropolita Przemyski

Tekst Błogosławieństwa Pokarmów w Domach

W związku z nieodbywaniem się w kościele poświęcenia pokarmów w Wielką Sobotę, publikujemy tekst poświęcenia pokarmów:

BŁOGOSŁAWIEŃSTWO POKARMÓW WIELKANOCNYCH
W NIEDZIELĘ ZMARTWYCHWSTANIA PAŃSKIEGO

Ojciec rodziny lub przewodniczący zapala świecę umieszczoną na stole i mówi:
Chrystus zmartwychwstał. Alleluja.                                                                                                                    

Wszyscy odpowiadają:
Prawdziwie zmartwychwstał. Alleluja.

Następnie ktoś z uczestników odczytuje tekst Pisma Świętego.

Z Listu świętego Pawła Apostoła do Tesaloniczan.
Zawsze się radujcie, nieustannie się módlcie. W Każdym położeniu dziękujcie, taka jest bowiem wola Boża w Jezusie Chrystusie względem was.
                                                                                                

Po odczytaniu tekstu przewodniczący mówi:
Módlmy się.
Z radością wysławiamy Ciebie, Panie Jezu Chryste, który po swoim zmartwychwstaniu ukazałeś się uczniom przy łamaniu chleba. Bądź z nami, kiedy z wdzięcznością spożywać będziemy te dary, i jak dzisiaj w braciach przyjmujemy Ciebie w gościnę, przyjmij nas jako biesiadników w Twoim królestwie. Który żyjesz i królujesz na wieki wieków.


Wszyscy:

Amen.

Po posiłku ojciec rodziny lub przewodniczący mówi:
Uczniowie poznali Pana. Alleluja.

Wszyscy:
Przy łamaniu chleba. Alleluja.

Ojciec lub przewodniczący:
Módlmy się:
Boże, źródło życia, napełnij nasze serca paschalną radością i podobnie jak dałeś nam pokarm pochodzący z ziemi, spraw, aby zawsze trwało w nas nowe życie, które wysłużył nam Chrystus przez swoją śmierć i zmartwychwstanie i w swoim miłosierdziu nam go udzielił. Który żyje i króluje na wieki wieków.

Wszyscy: Amen.

Close Menu