Chrzest w naszej Parafii

Co należy przygotować, zanim udamy się do kancelarii w sprawie chrztu?

1. Wybrać imię (imiona) dla dziecka. Najlepiej posłużyć się katalogiem osób świętych, aby dziecko miało świętego patrona.
2. Wybrać matkę i ojca chrzestnego (mają to być osoby wierzące i praktykujące).
3. Posiadać świadectwo urodzenia dziecka (akt urodzenia).
4. Rodzice chrzestni mieszkający poza terenem parafii chrztu są zobowiązani uzyskać zaświadczenia, że są wierzącymi i praktykującymi katolikami. Zaświadczenia takie wydaje kancelaria parafii, do której należą.
5. Rodzice i chrzestni powinni być w stanie łaski uświęcającej, by móc w pełni uczestniczyć w Mszy św., podczas której zostanie udzielony sakrament chrztu. Zaleca się zatem, aby przed chrztem dziecka skorzystali z sakramentu pokuty.

Rodzicem chrzestnym może być osoba, która:

1. Ma ukończony 16 rok życia.
2. Przyjęła sakrament bierzmowania.
3. Posiada zaświadczenie ze swojej parafii, że jest osobą wierzącą i praktykującą (osoby mieszkające poza naszą parafią).
4. Nie żyje w związku niesakramentalnym.

Close Menu