PARAFIALNY PROGRAM PRZYGOTOWANIA DZIECI
DO PIERWSZEJ SPOWIEDZI I KOMUNII ŚWIĘTEJ:

Uroczystość I Komunii św. – II niedziela maja, godz. 11:00

Uroczystość Rocznicy I Komunii św. – III niedziela maja, godz. 11:00

Niektóre rozporządzenia dotyczące przygotowania dzieci do I Komunii świętej wg. Synodu Archidiecezji Przemyskiej:

♦ Proboszcz ma troszczyć się, aby dzieci i młodzież zostały właściwie przygotowane do spowiedzi, I Komunii świętej i bierzmowania. Sakramenty te powinny być przyjmowane na terenie swojej parafii. Niezależnie od katechezy szkolnej, parafia powinna prowadzić przygotowanie do sakramentów wtajemniczenia chrześcijańskiego” (SAP statut 272, § 1 i 2).

♦ Przygotowanie do I Komunii świętej może prawidłowo się odbyć tylko w kontekście Mszy świętej, ponieważ Komunia święta jest jej integralną częścią i najdoskonalszym sposobem uczestnictwa.

♦ Przygotowanie do I Spowiedzi i Komunii świętej powinno być przeprowadzone w ścisłej łączności z rodzicami. Rodzice winni też uczestniczyć w nabożeństwie pokutnym przed pierwszą spowiedzią swoich dzieci.

♦ Na spotkaniach z rodzicami należy zwrócić uwagę, aby ubiory pierwszokomunijne nie były zbytnio wystawne oraz zachęcać, aby wybrali dla grupy skromny i ujednolicony strój.

Zadania rodziców dzieci przygotowujących się do I spowiedzi i Komunii św.:

  1. Wspólna wieczorna modlitwa rodziców z dzieckiem i za dziecko.
  2. Systematyczne uczestnictwo wraz z dzieckiem w niedzielnych i świątecznych Mszach świętych.
  3. Kierowanie się w życiu codziennym zasadami dekalogu.
  4. Rozmowa z dzieckiem na tematy podejmowane podczas katechez.
  5. Pomoc w opanowaniu podstawowych modlitw i zrozumieniu niezbędnych treści związanych z sakramentem pokuty i Eucharystii.
  6. Pomoc dziecku w rozwoju moralnym, aby normy moralne znało i zachowywało z wewnętrznego przekonania a nie tylko ze względu na rodziców i otoczenie; – codzienne świadectwo życia z wiary.
  7. Wychowywanie do życia w prawdzie i miłości.
  8. Troska o sprzyjający klimat dla harmonijnego rozwoju dziecka.
Close Menu