I. PRZYGOTOWANIE NARZECZONYCH DO ZAWARCIA SAKRAMENTU MAŁŻEŃSTWA

 1. Zarezerwowanie terminu ślubu ok. 6 miesięcy przed ślubem (dzień i godzina).
 2. Spisanie Protokołu Przedślubnego w kancelarii parafialnej parafii, gdzie będzie pobłogosławione małżeństwo (3 miesiące przed ślubem). Należy przedstawić dokumenty:
 • dowody osobiste,
 • świadectwa chrztu („świeże” – wybrane nie wcześniej niż 3 miesiące przed spisywaniem protokołu),
 • świadectwa bierzmowania (może być odnotowane na metryce chrztu),
 • świadectwa ukończenia katechizacji szkolnej z ostatnich klas szkół lub Indeks Formacji katolickiej,
 • świadectwa ukończenia Katechizacji Przedmałżeńskiej,
 • świadectwo ukończenia Katechizacji Przedślubnej.
 1. Udać się do Urzędu Stanu Cywilnego celem wybrania “Zaświadczenia stwierdzającego brak okoliczności wyłączających zawarcie małżeństwa” i dostarczyć do kancelarii parafialnej (1 – 2 miesiące przed ślubem). Do USC należy zabrać: dowody osobiste i pieniądze na opłatę skarbową.
 2. Poprosić proboszcza (ów) swoich parafii o wygłoszenie zapowiedzi przedślubnych (najlepiej miesiąc przed ślubem) okazując odpowiedni dokument.
 3. Odbyć dwie spowiedzi przedślubne (spowiedź potwierdzona dokumentem)
 4. Zaplanować dwie osoby (mężczyznę i kobietę) dorosłe na świadków sakramentu.
Close Menu